رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
833291(3) Institute for Materials and Energy Sharif University of Technology90771185427602061
362338Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1498785521061547
612803Allameh Tabatabai University1056517528892920
352331Alzahra University (Azzahra University)1136567923911984
4785Amirkabir University of Technology17932234886472
572751Arak University4848790125912061
773153Arak University of Medical Sciences1603846934812660
973646Ardabil University of Medical Sciences2319858832953524
913447Babol University of Medical Sciences1795917329383100
472550Baqiyatallah Medical Sciences University7030826623101630
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 100 مورد.