رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1388University of Tehran90729625325
9989Ferdowsi University of Mashhad20323001570807
2555Tehran University of Medical Sciences2051288407443
6920Shahid Beheshti University of Medical Sciences2112245920787
221688Iran University of Medical Sciences213475717151312
151385Tabriz University of Medical Sciences and Health Services33843991403911
101201Shahid Beheshti University34832891109906
121272Mashhad University of Medical Sciences40934621119965
211618Payam Noor University501409928871146
161397Isfahan University of Medical Sciences555393011041051
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 100 مورد.