رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1388University of Tehran90729625325
3594Sharif University of Technology Tehran8387342345489
191457Islamic Azad University Mashhad3460118736221751
2555Tehran University of Medical Sciences2051288407443
4785Amirkabir University of Technology17932234886472
6920Shahid Beheshti University of Medical Sciences2112245920787
9989Ferdowsi University of Mashhad20323001570807
5851Tarbiat Modares University6012581864566
141369Shiraz University of Medical Sciences832264214011301
7933Isfahan University of Technology89628721047599
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 100 مورد.