رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
2555Tehran University of Medical Sciences2051288407443
1388University of Tehran90729625325
5851Tarbiat Modares University6012581864566
4785Amirkabir University of Technology17932234886472
6920Shahid Beheshti University of Medical Sciences2112245920787
7933Isfahan University of Technology89628721047599
8949Iran University of Science & Technology Tehran74331191100587
161397Isfahan University of Medical Sciences555393011041051
101201Shahid Beheshti University34832891109906
121272Mashhad University of Medical Sciences40934621119965
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 100 مورد.