رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1388University of Tehran90729625325
372353University of Zanjan3743666621701724
322266Urmia University4173693524231483
662896Urmia University of Medical Sciences1038726231152560
953617Urmia University of Technology74901265837342288
923473Valiasr University of Rafsanjan7342846840103013
492604Yasuj University3518991823721462
342303Yazd University2970797316321504
883384Zahedan University of Medical Sciences16011130928522514
592765Zanjan University of Medical Sciences1580622928052544
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 100 مورد.