رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
963633Golestan University83591044531162920
1003679Islamic Azad University Rasht36511098132862943
813195Shahrood Medical Science University4439691435843013
923473Valiasr University of Rafsanjan7342846840103013
903421Qazvin University of Medical Sciences725922532843057
913447Babol University of Medical Sciences1795917329383100
853299Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources3096815224233125
933514Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas2224798832893451
973646Ardabil University of Medical Sciences2319858832953524
943532Islamic Azad University Isfahan Khorasgan2133817520563622
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 100 مورد.