رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
382362Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)581827818071609
5851Tarbiat Modares University6012581864566
903421Qazvin University of Medical Sciences725922532843057
8949Iran University of Science & Technology Tehran74331191100587
141369Shiraz University of Medical Sciences832264214011301
3594Sharif University of Technology Tehran8387342345489
422438Hamedan University of Medical Sciences855641023192019
181448Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch85961911779669
7933Isfahan University of Technology89628721047599
452475Islamic Azad University Najafabad943822623931691