رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
382362Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)581827818071609
5851Tarbiat Modares University6012581864566
903421Qazvin University of Medical Sciences725922532843057
8949Iran University of Science & Technology Tehran74331191100587
141369Shiraz University of Medical Sciences832264214011301
3594Sharif University of Technology Tehran8387342345489
422438Hamedan University of Medical Sciences855641023192019
181448Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch85961911779669
7933Isfahan University of Technology89628721047599
452475Islamic Azad University Najafabad943822623931691
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 100 مورد.