رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
131360University of Tabriz151849271233747
141369Shiraz University of Medical Sciences832264214011301
151385Tabriz University of Medical Sciences and Health Services33843991403911
231833Bu Ali Sina University Hamedan1660601014391233
201566University of Isfahan1195423914481157
251842University of Kashan2032675215131083
111234Shiraz University181934701518802
9989Ferdowsi University of Mashhad20323001570807
312228Noshirvani Institute of Technology Babol4494100691582992
171399Khaje-Nassir-Toosi University of Technology180841371620885
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 100 مورد.