رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
111234Shiraz University181934701518802
9989Ferdowsi University of Mashhad20323001570807
171399Khaje-Nassir-Toosi University of Technology180841371620885
101201Shahid Beheshti University34832891109906
151385Tabriz University of Medical Sciences and Health Services33843991403911
121272Mashhad University of Medical Sciences40934621119965
312228Noshirvani Institute of Technology Babol4494100691582992
161397Isfahan University of Medical Sciences555393011041051
251842University of Kashan2032675215131083
241836University of Guilan2257596118941137
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 100 مورد.