رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
743037Ilam University4743915933442215
873348Ilam University of Medical Sciences1948976735132669
432438Imam Khomeini International University Qazvin3674688825681768
582758Institute for Advanced Studies in Basic Sciences7600838022461976
221688Iran University of Medical Sciences213475717151312
8949Iran University of Science & Technology Tehran74331191100587
161397Isfahan University of Medical Sciences555393011041051
7933Isfahan University of Technology89628721047599
793192Islamic Azad University Arak46271108032482061
943532Islamic Azad University Isfahan Khorasgan2133817520563622
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 100 مورد.