رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
712983Guilan University of Medical Sciences Rasht959705628672834
662896Urmia University of Medical Sciences1038726231152560
612803Allameh Tabatabai University1056517528892920
722989Bushehr University of Medical Sciences1056795327952638
272083Shahid Chamran University of Ahvaz1107561223281600
352331Alzahra University (Azzahra University)1136567923911984
201566University of Isfahan1195423914481157
803192Birjand University of Medical Sciences1238814233652854
332288Kermanshah University of Medical Sciences1302642120651787
392377Mazandaran University of Medical Sciences Sari1322742821791702
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 100 مورد.