رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
602787Islamic Azad University Karaj3709845226782030
783188Islamic Azad University Kermanshah2202998951002111
191457Islamic Azad University Mashhad3460118736221751
452475Islamic Azad University Najafabad943822623931691
682929Islamic Azad University Qazvin42931003039881765
1003679Islamic Azad University Rasht36511098132862943
983660Islamic Azad University Shahrekord60431259330462514
993677Islamic Azad University Shiraz46421175243532570
402383Islamic Azad University South Tehran3044746131691504
632836Islamic Azad University Tabriz3709925128111914
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 100 مورد.