رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
261947Semnan University1695645524691182
502639University of Sistan and Baluchestan2927649725832233
372353University of Zanjan3743666621701724
251842University of Kashan2032675215131083
432438Imam Khomeini International University Qazvin3674688825681768
813195Shahrood Medical Science University4439691435843013
322266Urmia University4173693524231483
292119Shahid Bahonar University of Kerman4173702820801321
712983Guilan University of Medical Sciences Rasht959705628672834
412412Kerman University of Medical Sciences1322718021321817
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 100 مورد.