رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
442469Sahand University of Technology Tabriz6561836323491479
322266Urmia University4173693524231483
342303Yazd University2970797316321504
402383Islamic Azad University South Tehran3044746131691504
642841Shiraz University of Technology96331082826281530
362338Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1498785521061547
272083Shahid Chamran University of Ahvaz1107561223281600
382362Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)581827818071609
472550Baqiyatallah Medical Sciences University7030826623101630
552730Petroleum University of Technology Abadan6641879738151635
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 100 مورد.