رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
482599Islamic Azad University Tehran Central Branch1851803224911883
893384Islamic Azad University Tehran North Branch34371131139992262
181448Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch85961911779669
733002Kashan University of Medical Sciences1608760332962638
412412Kerman University of Medical Sciences1322718021321817
332288Kermanshah University of Medical Sciences1302642120651787
171399Khaje-Nassir-Toosi University of Technology180841371620885
382362Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)581827818071609
622805Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj2908805331042105
843294Lorestan University Khorramabad39611025027132544
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 100 مورد.