رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
231833Bu Ali Sina University Hamedan1660601014391233
261947Semnan University1695645524691182
462546University of Kurdistan Sanandaj1765798516871920
4785Amirkabir University of Technology17932234886472
913447Babol University of Medical Sciences1795917329383100
171399Khaje-Nassir-Toosi University of Technology180841371620885
111234Shiraz University181934701518802
482599Islamic Azad University Tehran Central Branch1851803224911883
522657Shahed University1915765723812069
873348Ilam University of Medical Sciences1948976735132669
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 100 مورد.