رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
302174University of Mazandaran Babolsar1575718620841431
672903University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran1509720726482610
662896Urmia University of Medical Sciences1038726231152560
392377Mazandaran University of Medical Sciences Sari1322742821791702
402383Islamic Azad University South Tehran3044746131691504
733002Kashan University of Medical Sciences1608760332962638
522657Shahed University1915765723812069
362338Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1498785521061547
572751Arak University4848790125912061
722989Bushehr University of Medical Sciences1056795327952638
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 100 مورد.