رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
873348Ilam University of Medical Sciences1948976735132669
522657Shahed University1915765723812069
482599Islamic Azad University Tehran Central Branch1851803224911883
111234Shiraz University181934701518802
171399Khaje-Nassir-Toosi University of Technology180841371620885
913447Babol University of Medical Sciences1795917329383100
4785Amirkabir University of Technology17932234886472
462546University of Kurdistan Sanandaj1765798516871920
261947Semnan University1695645524691182
231833Bu Ali Sina University Hamedan1660601014391233