رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
692936Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad2319841340672171
763141Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr114581090833111907
121272Mashhad University of Medical Sciences40934621119965
392377Mazandaran University of Medical Sciences Sari1322742821791702
312228Noshirvani Institute of Technology Babol4494100691582992
211618Payam Noor University501409928871146
753096Persian Gulf University Bushehr5434976828912233
552730Petroleum University of Technology Abadan6641879738151635
903421Qazvin University of Medical Sciences725922532843057
652852Qom University2289854434972056
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 100 مورد.