رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
251842University of Kashan2032675215131083
282096Razi University Kermanshah2124824316881167
943532Islamic Azad University Isfahan Khorasgan2133817520563622
542710Shahrekord University of Medical Sciences2197932132351674
783188Islamic Azad University Kermanshah2202998951002111
933514Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas2224798832893451
241836University of Guilan2257596118941137
652852Qom University2289854434972056
692936Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad2319841340672171
973646Ardabil University of Medical Sciences2319858832953524
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 100 مورد.