رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
342303Yazd University2970797316321504
462546University of Kurdistan Sanandaj1765798516871920
933514Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas2224798832893451
482599Islamic Azad University Tehran Central Branch1851803224911883
702942University of Birjand3509803929602399
622805Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj2908805331042105
803192Birjand University of Medical Sciences1238814233652854
853299Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources3096815224233125
943532Islamic Azad University Isfahan Khorasgan2133817520563622
452475Islamic Azad University Najafabad943822623931691
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 100 مورد.