رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
482599Islamic Azad University Tehran Central Branch1851803224911883
432438Imam Khomeini International University Qazvin3674688825681768
502639University of Sistan and Baluchestan2927649725832233
572751Arak University4848790125912061
642841Shiraz University of Technology96331082826281530
532703Shahrekord University2453880626351836
672903University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran1509720726482610
602787Islamic Azad University Karaj3709845226782030
843294Lorestan University Khorramabad39611025027132544
833291(3) Institute for Materials and Energy Sharif University of Technology90771185427602061
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 100 مورد.