رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
532703Shahrekord University2453880626351836
482599Islamic Azad University Tehran Central Branch1851803224911883
562744University of Mohaghegh Ardabili2445895824161901
763141Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr114581090833111907
632836Islamic Azad University Tabriz3709925128111914
462546University of Kurdistan Sanandaj1765798516871920
582758Institute for Advanced Studies in Basic Sciences7600838022461976
352331Alzahra University (Azzahra University)1136567923911984
422438Hamedan University of Medical Sciences855641023192019
602787Islamic Azad University Karaj3709845226782030
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 100 مورد.