رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
823244Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)42401096727712262
722989Bushehr University of Medical Sciences1056795327952638
592765Zanjan University of Medical Sciences1580622928052544
632836Islamic Azad University Tabriz3709925128111914
883384Zahedan University of Medical Sciences16011130928522514
712983Guilan University of Medical Sciences Rasht959705628672834
211618Payam Noor University501409928871146
612803Allameh Tabatabai University1056517528892920
753096Persian Gulf University Bushehr5434976828912233
913447Babol University of Medical Sciences1795917329383100
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 100 مورد.