رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
332288Kermanshah University of Medical Sciences1302642120651787
422438Hamedan University of Medical Sciences855641023192019
592765Zanjan University of Medical Sciences1580622928052544
181448Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch85961911779669
231833Bu Ali Sina University Hamedan1660601014391233
241836University of Guilan2257596118941137
352331Alzahra University (Azzahra University)1136567923911984
272083Shahid Chamran University of Ahvaz1107561223281600
612803Allameh Tabatabai University1056517528892920
131360University of Tabriz151849271233747
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 100 مورد.