رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
542710Shahrekord University of Medical Sciences2197932132351674
813195Shahrood Medical Science University4439691435843013
512647Shahrood University of Technology2632896222251765
3594Sharif University of Technology Tehran8387342345489
111234Shiraz University181934701518802
141369Shiraz University of Medical Sciences832264214011301
642841Shiraz University of Technology96331082826281530
151385Tabriz University of Medical Sciences and Health Services33843991403911
5851Tarbiat Modares University6012581864566
2555Tehran University of Medical Sciences2051288407443
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.