رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
973646Ardabil University of Medical Sciences2319858832953524
863333Qom University of Medical Sciences1600860542662834
552730Petroleum University of Technology Abadan6641879738151635
532703Shahrekord University2453880626351836
562744University of Mohaghegh Ardabili2445895824161901
512647Shahrood University of Technology2632896222251765
743037Ilam University4743915933442215
913447Babol University of Medical Sciences1795917329383100
903421Qazvin University of Medical Sciences725922532843057
632836Islamic Azad University Tabriz3709925128111914
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.