رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
702942University of Birjand3509803929602399
983660Islamic Azad University Shahrekord60431259330462514
622805Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj2908805331042105
662896Urmia University of Medical Sciences1038726231152560
963633Golestan University83591044531162920
402383Islamic Azad University South Tehran3044746131691504
542710Shahrekord University of Medical Sciences2197932132351674
793192Islamic Azad University Arak46271108032482061
903421Qazvin University of Medical Sciences725922532843057
1003679Islamic Azad University Rasht36511098132862943
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.