رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
753096Persian Gulf University Bushehr5434976828912233
823244Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)42401096727712262
893384Islamic Azad University Tehran North Branch34371131139992262
953617Urmia University of Technology74901265837342288
702942University of Birjand3509803929602399
883384Zahedan University of Medical Sciences16011130928522514
983660Islamic Azad University Shahrekord60431259330462514
592765Zanjan University of Medical Sciences1580622928052544
843294Lorestan University Khorramabad39611025027132544
662896Urmia University of Medical Sciences1038726231152560
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.