رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
702942University of Birjand3509803929602399
241836University of Guilan2257596118941137
201566University of Isfahan1195423914481157
251842University of Kashan2032675215131083
462546University of Kurdistan Sanandaj1765798516871920
302174University of Mazandaran Babolsar1575718620841431
562744University of Mohaghegh Ardabili2445895824161901
502639University of Sistan and Baluchestan2927649725832233
672903University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran1509720726482610
131360University of Tabriz151849271233747
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 100 مورد.