رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
823244Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)42401096727712262
682929Islamic Azad University Qazvin42931003039881765
813195Shahrood Medical Science University4439691435843013
312228Noshirvani Institute of Technology Babol4494100691582992
793192Islamic Azad University Arak46271108032482061
993677Islamic Azad University Shiraz46421175243532570
743037Ilam University4743915933442215
572751Arak University4848790125912061
753096Persian Gulf University Bushehr5434976828912233
983660Islamic Azad University Shahrekord60431259330462514