رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
542710Shahrekord University of Medical Sciences2197932132351674
873348Ilam University of Medical Sciences1948976735132669
753096Persian Gulf University Bushehr5434976828912233
492604Yasuj University3518991823721462
783188Islamic Azad University Kermanshah2202998951002111
682929Islamic Azad University Qazvin42931003039881765
312228Noshirvani Institute of Technology Babol4494100691582992
843294Lorestan University Khorramabad39611025027132544
963633Golestan University83591044531162920
642841Shiraz University of Technology96331082826281530
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 100 مورد.