رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics July 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
993677Islamic Azad University Shiraz46421175243532570
672903University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran1509720726482610
722989Bushehr University of Medical Sciences1056795327952638
733002Kashan University of Medical Sciences1608760332962638
773153Arak University of Medical Sciences1603846934812660
873348Ilam University of Medical Sciences1948976735132669
712983Guilan University of Medical Sciences Rasht959705628672834
863333Qom University of Medical Sciences1600860542662834
803192Birjand University of Medical Sciences1238814233652854
612803Allameh Tabatabai University1056517528892920
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 100 مورد.