رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۹

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در Webometrics July 2019 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
161394Iran University of Medical Sciences236462310011078
1417University of Tehran241925573284
41320006Roshdiyeh Higher Education Institute of Tabriz2832220886026115
2550Tehran University of Medical Sciences2951331441406
1797266Farhangyan University3351042048476115
5819Shahid Beheshti University of Medical Sciences3422151635701
111146Shahid Beheshti University3543586950878
9961Ferdowsi University of Mashhad3902676921780
151323Isfahan University of Medical Sciences45942178391034
6877Tarbiat Modares University5173245663547
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 661 مورد.