رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۹

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در Webometrics July 2019 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1417University of Tehran241925573284
3673Sharif University of Technology Tehran10279872077500
191473Islamic Azad University Mashhad3463131029791812
2550Tehran University of Medical Sciences2951331441406
4717Amirkabir University of Technology18611880729450
5819Shahid Beheshti University of Medical Sciences3422151635701
9961Ferdowsi University of Mashhad3902676921780
101077Shiraz University17483177958775
6877Tarbiat Modares University5173245663547
382302Shiraz University of Medical Sciences897332386021197
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 661 مورد.