رتبه بندی وبومتریک - جولای ۲۰۱۹

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در Webometrics July 2019 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1417University of Tehran241925573284
2550Tehran University of Medical Sciences2951331441406
4717Amirkabir University of Technology18611880729450
3673Sharif University of Technology Tehran10279872077500
6877Tarbiat Modares University5173245663547
7946Isfahan University of Technology9513487808574
8960Iran University of Science & Technology Tehran7733560856584
181461Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch106267151428670
141286University of Tabriz15805308900700
5819Shahid Beheshti University of Medical Sciences3422151635701
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 661 مورد.