رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1455University of Tehran49931746364
2566Tehran University of Medical Sciences671161405510
3582Sharif University of Technology Tehran7167302291469
4843Amirkabir University of Technology19102797951435
5855Tarbiat Modares University9482470897559
6895Isfahan University of Technology99924301095602
7922Iran University of Science & Technology Tehran68729331132553
8963Ferdowsi University of Mashhad7421051523806
91074Shahid Beheshti University of Medical Sciences2022649947879
101197Shiraz University203932771517768
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 100 مورد.