رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
3582Sharif University of Technology Tehran7167302291469
121337Islamic Azad University Mashhad343876836381766
1455University of Tehran49931746364
2566Tehran University of Medical Sciences671161405510
8963Ferdowsi University of Mashhad7421051523806
141373Shiraz University of Medical Sciences920234614131367
6895Isfahan University of Technology99924301095602
5855Tarbiat Modares University9482470897559
91074Shahid Beheshti University of Medical Sciences2022649947879
4843Amirkabir University of Technology19102797951435
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 100 مورد.