رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
2566Tehran University of Medical Sciences671161405510
1455University of Tehran49931746364
5855Tarbiat Modares University9482470897559
91074Shahid Beheshti University of Medical Sciences2022649947879
4843Amirkabir University of Technology19102797951435
6895Isfahan University of Technology99924301095602
7922Iran University of Science & Technology Tehran68729331132553
171400Isfahan University of Medical Sciences517375411611099
131358Mashhad University of Medical Sciences497334911901122
111239Shahid Beheshti University57134031305886
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 100 مورد.