رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1455University of Tehran49931746364
4843Amirkabir University of Technology19102797951435
3582Sharif University of Technology Tehran7167302291469
2566Tehran University of Medical Sciences671161405510
7922Iran University of Science & Technology Tehran68729331132553
5855Tarbiat Modares University9482470897559
6895Isfahan University of Technology99924301095602
181456Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch67863641625707
161382University of Tabriz168847851744749
101197Shiraz University203932771517768
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 100 مورد.