رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1455University of Tehran49931746364
793462University of Zabol62271090228542834
342265University of Zanjan3635595421651845
302175Urmia University4624685221301517
652982Urmia University of Medical Sciences1194779429512805
783457Urmia University of Technology63491248136302369
452493Yasuj University41231028723911401
312202Yazd University3107774016381525
813509Zahedan University of Medical Sciences23561111429022982
632773Zanjan University of Medical Sciences1644630827342724
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 100 مورد.