رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
1003788Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem43061144538993114
983730Islamic Azad University Tehran Shahr Rey45551147256852724
683104Iran Polymer and Petrochemical Institute64401174318022207
763391Islamic Azad University Shahreza73341184938692327
903600Islamic Azad University Yazd51881190341952662
893598Damghan University61831228335952650
783457Urmia University of Technology63491248136302369
873594Islamic Azad University Shahrood83661250045782418
853563Islamic Azad University Shahrekord55941264434542573
963685Islamic Azad University Ayatollah Amoli72291279439882600
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 100 مورد.