رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
833527Islamic Azad University Shiraz29551126441432757
903600Islamic Azad University Yazd51881190341952662
873594Islamic Azad University Shahrood83661250045782418
743294Islamic Azad University Saveh89991075346212270
673079Islamic Azad University Kermanshah2154953749992248
883594Islamic Azad University Marvdasht32231042555392805
983730Islamic Azad University Tehran Shahr Rey45551147256852724
913602Islamic Azad University Qazvin4555987295931741
923605Shahrekord University of Medical Sciences15511004795931823
993730Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj2830812595932339
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 100 مورد.