رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
813509Zahedan University of Medical Sciences23561111429022982
753323Babol University of Medical Sciences2281908432113066
693114Bushehr University of Medical Sciences1208754327283114
1003788Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem43061144538993114
733211Islamic Azad University Isfahan Khorasgan Branch2164784921753265
943618Lorestan University Khorramabad51091006426443300
973726Qom University of Medical Sciences2001923840183529
933609Ardabil University of Medical Sciences2939844532983574
823516Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources2784803725293622
953660International Institute of Earthquake Engineering and Seismology6273685228453911
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 100 مورد.