رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
7922Iran University of Science & Technology Tehran68729331132553
101197Shiraz University203932771517768
131358Mashhad University of Medical Sciences497334911901122
111239Shahid Beheshti University57134031305886
171400Isfahan University of Medical Sciences517375411611099
151379Khaje-Nassir-Toosi University of Technology202238991605891
211626Payam Noor University553395429791213
201555University of Isfahan1325407115491211
191477Tabriz University of Medical Sciences and Health Services603412415321086
161382University of Tabriz168847851744749
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 100 مورد.