رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
141373Shiraz University of Medical Sciences920234614131367
221758Bu Ali Sina University Hamedan1841563714501203
101197Shiraz University203932771517768
8963Ferdowsi University of Mashhad7421051523806
241826University of Kashan2459652015271146
191477Tabriz University of Medical Sciences and Health Services603412415321086
201555University of Isfahan1325407115491211
292134Noshirvani Institute of Technology Babol3940981915961049
151379Khaje-Nassir-Toosi University of Technology202238991605891
181456Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch67863641625707
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 100 مورد.