رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
8963Ferdowsi University of Mashhad7421051523806
91074Shahid Beheshti University of Medical Sciences2022649947879
111239Shahid Beheshti University57134031305886
151379Khaje-Nassir-Toosi University of Technology202238991605891
292134Noshirvani Institute of Technology Babol3940981915961049
191477Tabriz University of Medical Sciences and Health Services603412415321086
171400Isfahan University of Medical Sciences517375411611099
131358Mashhad University of Medical Sciences497334911901122
241826University of Kashan2459652015271146
231814University of Guilan2421568119021200
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 100 مورد.