رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
683104Iran Polymer and Petrochemical Institute64401174318022207
251959Iran University of Medical Sciences268499617571750
7922Iran University of Science & Technology Tehran68729331132553
171400Isfahan University of Medical Sciences517375411611099
6895Isfahan University of Technology99924301095602
713185Islamic Azad University Arak47911073233032395
963685Islamic Azad University Ayatollah Amoli72291279439882600
863578Islamic Azad University Hamedan54581049841202933
733211Islamic Azad University Isfahan Khorasgan Branch2164784921753265
572658Islamic Azad University Karaj4411859126681985
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 100 مورد.