رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
392380Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)1069886818371684
612753Allameh Tabatabai University1129536228252912
652982Urmia University of Medical Sciences1194779429512805
693114Bushehr University of Medical Sciences1208754327283114
201555University of Isfahan1325407115491211
362331Kerman University of Medical Sciences1361687622441860
352307Alzahra University (Azzahra University)1379549923302079
412435Mazandaran University of Medical Sciences Sari1431770822121913
372344Shahid Chamran University of Ahvaz1434827519211684
462505Kermanshah University of Medical Sciences1469647422292283
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 100 مورد.