رتبه بندی وبومتریک - ژانویه ۲۰۱۸

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ دانشگاه اول ایران در Webometrics January 2018 : 

رتبه در ايرانرتبه جهانينام دانشگاهPresence RankImpact RankOpenness RankExcellence Rank
251959Iran University of Medical Sciences268499617571750
612753Allameh Tabatabai University1129536228252912
352307Alzahra University (Azzahra University)1379549923302079
221758Bu Ali Sina University Hamedan1841563714501203
231814University of Guilan2421568119021200
342265University of Zanjan3635595421651845
632773Zanjan University of Medical Sciences1644630827342724
502552University of Sistan and Baluchestan3258634129682207
261963Shahid Bahonar University of Kerman4720635020761241
181456Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch67863641625707
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 100 مورد.